Celková spotřeba nealkoholických nápojů v České republice v meziročním srovnání vzrostla o zhruba 6 %. V přepočtu na obyvatele každý Čech v loňském roce vypil v průměru 212 litrů různých nápojů. V roce 2014 to bylo jen 200 litrů. Data nyní zveřejnila Unie evropských asociací nealkoholických nápojů (UNESDA).

„Češi rádi zkouší nové nápoje. Boom nealkoholických piv je už spíše minulostí. Lidé teď oproti předchozím letům hodně pijí džusy a ovocné nektary. Stabilně vzrůstá spotřeba kvalitních balených minerálních a pramenitých vod,“ popsal trendy Zdeněk Huml, ředitel Svazu výrobců nealkoholických nápojů.

Důvodem nárůstu spotřeby je podle zástupců nealkoholického průmyslu především počasí. V horkých letních měsících lidé pijí obecně více a volí spíše vodu. Naopak v chladnějších měsících preferují slazené nápoje.

„Volba slazených nápojů v zimě je logická. Pro tělo je cukr určitým palivem a bez něj to nejde. V chladném období lidé preferují nejen sladší nápoje, ale také kaloričtější jídlo, protože kvůli chladu potřebují doplnit více energie, “ vysvětlil prof. Češka, vedoucí Centra preventivní kardiologie VFN v Praze.

V dlouhodobém horizontu ovšem spotřeba nealkoholických nápojů v ČR spíše klesá. Výjimku v tomto trendu tvoří balené vody, jejichž spotřeba spíše vzrůstá. Ve srovnání se spotřebiteli v jiných evropských státech však Češi v této oblasti patří spíše k průměru. Největší spotřebu mělo loni Německo, kde si jich každý obyvatel dopřál zhruba 354 litrů, naopak nejméně nealka vypili v Litvě,
a to jen 118 litrů na člověka.

Spotřeba nealkoholických nápojů v Evropě v r. 2015

Zdroj: UNESDA

Pozn.: evropský průměr je 239 litrů na obyvatele

 

JUDr. Zdeněk Huml, výkonný ředitel
Svaz výrobců nealkoholických nápojů


Svaz výrobců nealkoholických nápojů je neziskovým zájmovým sdružením (spolkem), které vzniklo v roce 1993. Posláním spolku je vedle poskytování informačního, právního a technického servisu členům také podpora rozvoje pitného režimu jako důležité součásti zdravého životního stylu. Firmy sdružené ve svazu na trh dodávají široké portfolio nápojů, které vychází vstříc pestré škále spotřebitelských preferencí. Svaz intenzivně sleduje současné trendy v oblasti slazených nápojů a případných rizik spojených s jejich nadměrnou konzumací. Mimo jiné se zasazuje i o správné informování spotřebitelů, podporu vyváženého jídelníčku a zdravého životního stylu. Vychází přitom mj. z těchto principů:

  • Vyrábíme to, co sami pijeme. Ctíme právo volby, ať si každý rozhodne sám, co chce jíst a pít. Spotřebitelům nabízíme i nízkokalorické a nekalorické varianty našich nápojů.
  • Cukr je primárním zdrojem energie pro lidské tělo a glukóza hlavní výživou pro mozek. Transparentně informujeme o obsahu cukru v našich produktech a nabízíme i nápoje se sníženým obsahem cukru či jinými sladidly.
  • Energetický obsah žádné potraviny nelze spojovat se vznikem obezity; na tu má vliv zejména nevyvážený jídelníček a nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie.