Svaz výrobců nealkoholických nápojů s novou výkonnou ředitelkou

Svaz výrobců nealkoholických nápojů (SVNN), který sdružuje právnické a fyzické osoby podílející se na výrobě nealkoholických nápojů, nebo se o činnosti spjaté s ní zajímají má novou výkonnou ředitelku. Stala se jí Veronika Jakubcová, která v této pozici vystřídala Vojtěcha Kolmaše.

Jakubcová se bude v této pozici zodpovídat prezidentovi SVNN Jiřímu Pražanovi a spolu s ním se bude podílet na prosazování a obhajobě práv a společných zájmů členů SVNN v oboru výroby nealkoholických nápojů. Součástí její práce bude i komunikace s médii.

Veronika Jakubcová má bohaté manažerské zkušenosti z oboru korporátní komunikace a Governmental Affairs. V minulosti pracovala převážně ve velkých nadnárodních společnostech zaměřených na automobilový trh se sídlem v Německu, Jižní Koreji a Francii. V rámci svých pracovních aktivit se podílela i na přípravě výstavby výrobního závodu pro automobily (Nošovice) a polygonu pro autonomní testování vozidel (poblíž Sokolova). V roce 2005 získala zvláštní uznání Merkur v kategorii Profesionál roku.

 

Veronika Jakubcová

Veronika Jakubcová | Výkonná ředitelka SVNN