Energetické nápoje zodpovědně

(Praha 7. 12. 2023)  Svaz výrobců nealkoholických nápojů (Svaz) dnes Zdravotnímu výboru Poslanecké sněmovny představil osvětový projekt ke konzumaci energetických nápojů „Energetické nápoje zodpovědně“. www.energetickenapojezodpovedne.cz

Svaz výrobců nealkoholických nápojů dlouhodobě realizuje zodpovědnou politiku prodeje a marketingu svých výrobků. Obdobně vnímá i zodpovědnost za edukaci. Z tohoto důvodu chce Svaz být součástí řešení aktuální problematiky nadměrné konzumace energetických nápojů, na kterou byl upozorněn poslanci Zdravotního výboru PSP.

Svaz proto připravil osvětou kampaň ke konzumaci energetických nápojů. Ta sestává primárně z vytvoření webových stránek, které vysvětlují rizika nadměrné konzumace energetických nápojů a následné propagace těchto stránek široké veřejnosti.

Svaz preferuje osvětu před restrikcí.

Z historie totiž víme, že restrikce nejsou funkční. Dle Souhrnné zprávy o závislostech v ČR z roku 2022 a dat sbíraných v roce 2021 má zkušenost 40 % patnáctiletých a 54 % šestnáctiletých s kouřením. Pravidelně kouří 10 % nezletilých a 3 % jsou  silní kuřáci. Obdobné je to i s alkoholem. Ve věku třináct let má s ním zkušenost 40 %. 25 % nezletilých ve věku 15 let se za život nejméně 2x opilo. Ve věku 16 let pak má zkušenost s alkoholem již 95 %.

Důležité je i psychologické hledisko a to, „že co je zakázané, je o to více žádané“. I z tohoto důvodu je lepší vysvětlovat o čem konzumace energetických nápojů je, zejména ta nadměrná, než restrikce.

Energetické nápoje jsou na trhu více než 25 let. Pokud se používají v přiměřeném množství a jsou respektována upozornění na obalu, jejich konzumace je bezpečná.

Osvětové stránky Svazu „Energetické nápoje zodpovědně“  jsou postaveny jako jasné, stručné a výstižné a uživatelsky přívětivě vysvětlují cílové skupině – rodičům, kteří děti vychovávají, učitelům, kteří děti vzdělávají a samotným dětem důležité informace související s konzumací energetických nápojů. Povědomí o těchto stránkách bude komunikováno jak prostřednictvím médií, tak zejména via kanály META (FB, IG). Předpokládaný počet zobrazení je 2.000.000 (dva miliony). Komunikační kampaň bude realizována v prosinci 2023 a lednu 2024.

Součástí webových stánek je upozornění na bezpečné množství příjmu kofeinu na den. To je dle EFSA (Evropské agentury pro bezpečnost potravin) 3 mg kofeinu / 1 kg tělesné hmotnosti / 1 den. Právě proto je rozdíl mezi konzumací nezletilými a dospělými. Pro rychlou orientaci   a snadnou kalkulaci je součástí webu i kalkulačka, kam si návštěvník stránek zadá svojí váhu a množství kofeinu v daném nápoji. Kalkulačka následně vypočítá bezpečné množství kofeinu na den z energetického nápoje.

V souvislosti s kofeinem je třeba uvést, že kofein se vyskytuje i v jiných nápojích. V šálku filtrované kávy (200 ml) je 90 mg kofeinu, plechovka energetického nápoje (250 ml) obsahuje zpravidla 80 mg kofeinu. Šálek černého čaje pak 50 mg kofeinu.

Podle studie EFSA z roku 2017 je více než 90 % veškerého kofeinu konzumováno za den dospívajícími (10-18 let) z jiných zdrojů, než z energetických nápojů. Podle studie Katedry výživy člověka Varšavské univerzity z roku 2017 jsou nejčastějšími zdroji příjmu kofeinu 46 % černý čaj, 26 % káva, 10 % nápoje kolového typu a pouze 6 % energetické nápoje.

Energetický nápoj je definován množstvím kofeinu na 1 litr vyšší než 150 mg. Na obalech energetických nápojů je ze zákona uvedeno množství kofeinu na 100 ml a upozornění, že není vhodný pro děti, těhotné a kojící. Zodpovědní výrobci navíc na svých obalech uvádí „Konzumujte umírněně“ (či obdobnou formou totéž).

Výrobci energetických nápojů sdružení ve Svazu výrobců nealkoholických nápojů uzavřeli Kodex zodpovědné marketingové a komerční praxe (Kodex je ke stažení z webu energetické nápoje zodpovědně). Výrobci necílí reklamu energetických nápojů na děti – tedy ne do médií, kde je cílová skupina dětí vyšší než 30 %. Zavedli i dobrovolné  označování energetické hodnoty na čelní straně obalu. V roce 2018 se tito výrobci zavázali nad rámec platné „Pamlskové vyhlášky“ (208/2016) a nedodávají slazené a energetické nápoje do středních škol. Dodávají pouze džusy a balené vody bez energetické hodnoty, či nízkokalorické.

Z hlediska cukru obsaženého v energetických nápojích, které typicky obsahují kolem 11 g cukru na 100 ml se jedná o stejné množství cukru jako ve 100 ml pomerančové šťávy. Výrobci energetických, ale i jiných nealko nápojů již roky, dle doporčučení WHO a strategie „Z farmy na vidličku“ snižují množství cukru ve svých výrobcích. V České repulice byl k tomuto zaveden program reformulací (www.reformulace.cz)

Celková spotřeba nealkoholických nápojů za uplynulé roky u školní mládeže stagnuje, či klesá. Studie HBSC z roku 2018 ukázala, že v roce 2006 pravidelně konzumovalo slazené limonády 30 % školáků, v roce 2018 pravidelná konzumace klesla pouze na 14 %.

Přestože pokles spotřeby nealko nápojů klesá, dochází ke zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva a nedochází k  poklesu výskytu nadváhy a obezity, či civilizačních onemocnění. Nejčastějším zdrojem cukru ve stravě jsou v České republice totiž cukrovinky (15,8 %) následované mléčnými výrobky (8,7 %). Kategorie energetických nápojů přispívá k celkovému příjmu cukru ve stravě pouze z 1,5 %.

V České republice vykázal trh nealko nápojů v roce 2022 objem necelých 2.400 milionu litrů (GlobalData). Z tohoto množství tvoří energetické nápoje  pouze 3,7 %. Dle EFSA neexistuje žádný racionální vědecký základ pro jiné zacházení s energetickými  nápoji než s jinými kofeinovými produkty. Věkové omezení pro energetické nápoje by tuto kategorii produktů diskriminovala právě ve srovnání s jinými produkty obsahujícími kofein, které tvoří většinu kofeinu ve stravě.

Svaz výrobců nealkoholických nápojů a jeho členové, výrobci energetických nápojů,  abecedně: Coca-Cola /Monster, Kofola /Semtex, MASPEX /Tiger a Red Bull /Red Bull zodpovědně přistoupili k osvětě konzumace energetických nápojů.