Svaz výrobců nealkoholických nápojů má nového člena.

Svaz výrobců nealkoholických nápojů (SVNN), který již 31 let hájí zájmy výrobců nealkoholických nápojů na českém i evropském trhu má nového člena. Tím se stal PFANNER, spol. s r.o.

 „Rozhodli jsme se v společnosti PFANNER rozšířit řady SVNN. Věřím, že nám tato spolupráce přinese mnoho užitečných informací o chystaných změnách v legislativě v oblasti nápojového průmyslu a že dokážeme společně prosazovat kvalitní samoregulační mechanismy,“ říká Lukáš Krůta, obchodní a marketingový manažer spol. PFANNER k členství v SVNN.“

Prezident SVNN Michal Dyttert členství spol. PFANNER přivítal. „Jsem velmi rád, že aktivity SVNN považují producenti nápojů za natolik přínosné, že je motivují pro vstup. Cítíme zájem producentů nápojů společně prosazovat zájmy výrobců a distributorů při budování systému zálohování PET láhví a plechovek a taky diskusi o různých regulacích v oblasti daní nebo reklamy.“ SVNN v současné době jedná o členství také s dalšími společnostmi.

Do portfolia PFANNER spadají džusy Pfanner, nápoje Nutrend, My home Lemonade, sirupy Fruiss, sirupy Routin 1883, Loklok Kombucha, voda Nartes, Almdudler, energetický nápoj Kamikaze, nebo hydratační nápoje Prime.

PFANNER se tímto také připojil ke Kodexu výrobců energetických nápojů, který byl uzavřen v lednu 2023 v rámci diskutované otázky týkající se prodeje a konzumace energetických nápojů. Tento Kodex je rovněž součástí osvětové webové stránky „Energetické nápoje zodpovědně“, kde je i ke stažení.

V rámci tohoto Kodexu výrobci sdružení v SVNN dodržují zodpovědnou marketingovou komunikaci, necílí své energetické nápoje na děti mladší osmnácti let. Neumisťují reklamní sdělení do médií, kde je cílová skupina nezletilých mladší třinácti let větší než 30% . Stejně tak dodržují i povinná a dobrovolná značení svých energetických nápojů uvedením, že se nejedná o nápoj pro děti, těhotné a kojící a rovněž i uvádí na svých obalech doporučení k umírněné konzumaci.

Výrobci nealkoholických nápojů sdružení v SVNN v rámci svého zodpovědného přístupu k výrobě nápojů již roky dodržují program reformulací (reformulace.cz), v rámci kterého postupně snižují obsah cukru ve svých výrobcích a tím přispívají ke snižování příjmu cukru prostřednictvím těchto nápojů.

Svaz výrobců nealkoholických nápojů byl založen v roce 1993. Jeho členy jsou aktuálně velcí    i menší výrobci nealkoholických nápojů. Mezi ně abecedně patří: Coca-Cola, Kofola, Pfanner, Red Bull, Maspex, Moštovna Lažany, Zemcheba, ZON. Portfolio nápojů těchto členů čítá stovky výrobků od balených vod, přes ochucené a minerální vody, limonády, sirupy, kolové nápoje, džusy, energetické nápoje a další. 

Svaz výrobců nealkoholických nápojů je členem Potravinářské komory ČR, Hospodářské komory ČR a Svazu Průmyslu a dopravy ČR. Na evropské úrovni je členem UNESDA, evropské asociace výrobců a národních svazů nealkoholických nápojů.