U energetických a sportovních nápojů jde hlavně o chuť

Zboží & Prodej 1–⁠2/2023

Cukru je podobně jako v kole či džusu

Energetické nápoje jsou funkční nápoje se stimulujícím efektem a obsahem kofeinu, cukru, ochucovadel, vitamínů, případně dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem. Na trhu jsou více než 25 let, bezpečně je konzumují a užívají zákazníci na celém světě. „Jejich bezpečnost, respektive bezpečnost klíčových složek, byla zkoumána a potvrzena Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Konzumace energetických nápojů představuje na evropském trhu procento, v České republice 2,8 procenta z celkové nabídky nealkoholických nápojů,“ popisuje Veronika Jakubcová, výkonná ředitelka Svazu výrobců nealkoholických nápojů.

Je potřeba si také uvědomit, že kofein je sloučenina, která se vyskytuje v různých částech rostlin a je obsažena nejen v kávě, kolových nápojích a energetických nápojích, ale přidává se i do sladkého pečiva, zmrzlin, sladkostí a potravinových doplňků. Nejčastějším zdrojem příjmu kofeinu je podle Katedry výživy Varšavské univerzity černý čaj (46 %), káva (26 %), nápoje kolového typu (10 %) a energetické nápoje (6 %). Bezpečná hranice spotřeby kofeinu je 3 mg na 1 kg tělesné hmotnosti denně u dospělých i dospívajících. Cukr obsažený v energetickém nápoji je v zásadě ve stejném množství jako v kolovém nápoji nebo džusu.

Výrobci energetických nápojů na obalech svých výrobků uvádějí, že nejsou vhodné pro děti a mladistvé, stejně tak pro těhotné a kojící ženy. „Výrobci již v roce 2006 dobrovolně zavedli Kodex odpovědné komerční praxe, kdy na základních a později i na středních školách nejsou jiné než neslazené či nízkokalorické nápoje nebo džusy,“ specifikuje Veronika Jakubcová. Stejně tak necílí reklamní aktivity na děti pod 13 let. Od ledna 2022 neumisťují svá reklamní sdělení do médií, jejichž cílová skupina má více než 30 % osob mladších 13 let. Svaz výrobců nealkoholických nápojů, respektive výrobci energetických nápojů svými obchodními a marketingovými kroky dbají na zdraví dětí a mládeže a podnikají vhodné kroky k omezení konzumace energetických nápojů u této skupiny. Do budoucna zvažují větší osvětu ke konzumaci těchto nápojů.

Celý článek zde: